Oor Ons

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), ander prestigepryse soos die N.P. van Wyk Louwmedalje, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik aseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Wiskunde in Aksie 2015

Die Wiskunde-in-Aksie se doel is om in 2015 Afrikaanssprekende leerders in graad 6 en graad 7 wat ‘n besondere aanleg in wiskunde het, met behulp van hulle wiskunde-onderwysers, te identifiseer. Kliek hier vir meer inligting.

Tydelike Akademiekantoor

Die kantoor het getrek!  Aanvanklik was die personeel van plan om ons kantore net na die museum­gedeelte te skuif vir die jaar of meer wat die aanbou en verbouings van Engelenburghuis plaasvind, maar die werklikheid het ons nou getref dat met bouwerk aan albei kante van Engelenburghuis, dit totaal onprakties sal wees. ‘n Kantoorhuis is nou in Soutpansbergweg 92, Riviera. Al die personeel se e-posadresse bly dieselfde, dus hoop ons dat almal steeds maklik met ons kan kontak hou.

Taalkommissie

Dagbreek-onderhoud met prof. Gerhard van Huyssteen. Kliek hier.

Sooispit

Op 11 Junie 2015 is die sooispitseremonie gehou op die terrein van die Engelenburghuis. Lees meer.

 

ONTMOET DIE PERSONEEL IN DIE AKADEMIE SE HOOFKWARTIER

Interessante Feite

Projekte
98
Koppies Koffie
421
Jaar Oud
106
Pryse
221

WIL U MEER WEET OOR DIE AKTIWITEITE EN PROJEKTE VAN DIE AKADEMIE?

Lees Ons Nuutste Nuusbrief

Nuusbrief Maart 2015

Ons Span

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Tans word die kantore van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan die oostekant van die huis gehuisves. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

sooispit-main

Sooispit 2015

Op 11 Junie 2015 is die sooispitseremonie gehou op die terrein van die Engelenburghuis, en die eerste sooi vir die nuwe kantoorgebou is in die koue gespit! Teenwoordig was die Akademieraadslede asook die personeel, argitek en museumkundige.  

Man writes mathematical equations on chalkboard

Wiskunde-in-Aksie

Die Wiskunde-in-Aksie se doel is om in 2015 Afrikaanssprekende leerders in graad 6 en graad 7 wat ‘n besondere aanleg in wiskunde het, met behulp van hulle wiskunde-onderwysers, te identifiseer. Kliek hier vir meer inligting.

poortWriting

POORT-Skryfkompetisie 2015

Die POORT-skryfkompetisie vind al vanaf 1971 plaas en gaan jaarliks van krag tot krag! Dit is ‘n projek van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, en het ten doel om skeppende skryftalent in Afrikaans onder hoërskoolleerders te ontdek, aan te moedig en sodanige kreatiwiteit uiteindelik te waardeer en aan ‘n groter gehoor bloot te stel. Poort […]

Lees Meer Nuus

Fotogalery

sooispit 1
sooispit2
engelCollection
engelColl2
statue-of-liberty-539318_640
men-521540_640
legs-520604_640
lake-484190_640

Kontak Ons:

Soutpansbergweg 92, Riviera, Pretoria, 0084
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur

v3
v7
v6
v5
v4
v8
v2
v1